Fortrolighedspolitik

I Nails & Beauty prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Nails & Beauty 

Hedenstedvej 1A

8723 Løsning 

CVR 36641363

2. Indsamling af personoplysninger, formål og retsgrundlag for behandling
Når du benytter vores hjemmeside og/eller tjenester sker der indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

• Når du køber varer online på www.nailsandbeauty.dk. Formålet med indsamlingen er gennemførelse af din ordre i vores webshop, samt overholdelse af øvrig lovgivning, fx bogføring og regnskab, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og c.

3. Videregivelse til andre dataansvarlige
Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af Nails & Beautys anvendte fragtfirma.
Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

4. Overladelse til databehandlere
Dine personoplysninger overlades Nails & Beautys samarbejdspartnere, som leverer ydelser, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Nails & Beautys vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

5. Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

– Din købshistorik vil blive gemt i op til 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført. Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår/regnskabsår, hvor købet er gennemført.

– Ved framelding af nyhedsbreve vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.

7. Cookies

Hjemmesiden anvender cokkies, du kan læse mere om her.

8. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

9. Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse på kontakt@nailsandbeauty.dk 

10. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på kontakt@nailsandbeauty.dk 50378873

11. Links til andre websites mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

12. Ændringer af oplysninger mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på kontakt@nailsandbeauty.dk 50378873. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Nails & Beauty 

Hedenstedvej 1A

8723 Løsning 

13. Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet. Se kontaktinformationer på www.datatilsynet.dk.